ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
     
All Is Vain (PROBLEMS WITH SCREEN)

Home - a (not so) short message

Biochemistry - About Con

Nees Synergasies Me Underground Comics

Mataiodoxia (An Analysis)

Short Stories (Mataiodoxia/ 9/ Subart) (An Analysis)

KENH DIA8HKH (An Analysis)

the Art of Mataiodoxia

the Art of KENH DIA8HKH

the Art of Con at Subart Comics

The Art of Short Stories / 9 (Eleftherotypia)

The Art of Illustrated Ancient Greek Writers

Sketchbook (Making of/ Early Concepts)

Catalog - TEYXH (for sale)

Links

Contact - E-mail

 

Παρουσίαση Της Σειράς "Κενη Διαθήκη" που δημοσιεύω σε συνέχειες στο "9" της Ελευθεροτυπίας.
Δημοσιεύσεις της Κενής Διαθήκης ως τώρα στην Ελευθεροτυπία ήταν στα εξής τεύχη:
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ι Τεύχος 147 (30-4-2004)
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙI:Assassin Tεύχος 164 (27-8-2003)
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙII:Catacombs Τεύχος 182 (31-12-2003)
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙV:War & Peace Τεύχος 216 (1-9-2004)
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ V: Hologram Wars Τεύχος 225 (3-11-2004)

H Kενή Διαθήκη είναι ουσιαστικά μια φουτουριστική αλληγορία για την ιστορία του Χριστιανισμού. Στην ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ι ξεκινώ με την αφήγηση της γέννησης ενος (ψευδο;)μεσσία και την προσπάθεια του να διώξει τα Mecha (κυβερνητικές μηχανές) απο την χώρα του. (Τα mecha είναι ουσιαστικά οι ειδωλολάτρες και ο ειδωλολατρισμός προσςποποιημένος).
Στη ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΙ φτάνω στην αλληγορία της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου (είναι γυναίκα στρατιωτικός στο μέλλον στην δική μου εκδοχή).
Στα ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΙΙ και ΙV αναμιγνύω τους πρωτοχριστιανικούς διωγμούς απο τους Ρωμαίους με την άνοδο του Μεγα Κωνσταντινου στην εξουσια και την δημιουργία της πρώτης χριστιανικής αυτοκρατορίας (και πρωτεύουσας), έτσι οι άνθρωποι επικρατούν επι των mecha.
Στην ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ V φτάνω στις Εικονομαχίες του 7ου αιώνα με μια ιστορία ονόματι "Hologram Wars" ...και νοών νοείτω.
Το μέλλον επιφυλάσσει αλληγορίες για την άνοδο του Ισλαμισμού στην Μέση Ανατολή, Σταυροφορίες, Σχίσμα, Πτώση Παλιάς Αυτοκρατορίας, Αναγέννηση, Λουθηρανισμό και πολλά άλλα καλούδια.. Ευτυχώς υπάρχει υλικό για έμπνευση.. τελικα τόσο αίμα που χύθηκε, δεν πήγε στράφι.....

Αssassin
H χαρακτήρας εδώ είναι η φουτουριστική αλληγορική μορφή του Απόστολου Παύλου, πρίν την μεταστροφή του, όταν ήταν ακόμα κυνηγός χριστιανών.
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙI:Assassin Τεύχος 164 (27-8-2003)

Hologram Wars
Oι "ολογραφομαχίες" είναι ξεκάθαρη παραπομπή στα αίσχη που έγιναν κατα την εικονομαχία στο Βυζάντιο μεταξύ εικονομάχων και εικονολατρών.
ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ V:Hologram Wars Τευχος 225 (3-11-2004)